Det är forskare vid Tel Avivs universitet som tittat närmre på sambandet mellan risken att dö i förtid och situationen på jobbet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

De israeliska forskarna har studerat läkarjournaler från 800 patienter under 20 års tid. För att se hur arbetssituationen påverkar hälsan har de fokuserat på frågor som kraven i jobbet, möjligheten att fatta egna beslut och vilket stöd man har från chefer och kollegor.

En av de slutsatser som dras i rapporten är att snälla kollegor minskar dödligheten, däremot spelar det inte någon roll om chefen är stöttande eller inte.

Att ha makten att besluta har olika inverkan på män och kvinnor. Beslutsfattande kvinnor löper större risk att dö i förtid, medan inverkan på männen i motsvarande positioner är totalt den motsatta.

Högst risk att dö i förtid löper de mellan 38 och 43 år, konstaterar forskarteamet.

Fakta

  • En tredjedel av de 800 patienterna var kvinnor
  • Den genomsnittliga arbetsdagen var 8,8 timmar
  • 80 procent var gifta
  • Närmare hälften hade minst 12 års utbildning