Som standard innehåller den senaste versionen av Openoffice inga svenska språkverktyg. Även om gränssnittet i programmet är på svenska kan du alltså inte stavningskontrollera svenska textdokument.

För att råda bot på detta måste du ladda ned och installera svenska ordlistor och avstavningsregler. Språkverktyg för olika språk hittar du på adressen lingucomponent.openoffice.org/dictpack.html. Här finns ordlistor på en mängd olika språk, inklusive svenska, spanska, engelska, tyska och franska.

Du kan ladda ned ordlistor för enskilda språk och sedan packa upp dem i rätt mapp på hårddisken. En betydligt elegantare lösning är dock att använda filen DicOOo.sxw vilken innehåller makron som enkelt och automatiskt installerar ordlistor för önskade språk.

För att starta installationen dubbelklicka på länken till filen. Aktivera makrona i filen och klicka på länken Svenska. Starta installationen genom att klicka på Starta DicOOo och följ anvisningarna på skärmen.


1. Klicka på länk. För att installera språkverktyg för olika språk, inklusive svenska, klickar du på länken DicOOo.sxw. Se till att aktivera dokumentets makron och klicka på knappen Starta DicOOo i det svenska avsnittet.


2. Guiden startas. Nu startas en guide som steg för steg hjälper dig att installera rättstavningsregler och avstavningsregler för svenska. Börja med att välja Svenska i listrutan Använd följande språk och klicka på Nästa.


3. Hämta filer. Klicka på knappen Hämta hem listan över tillgängliga språkfiler. Nu kommer en lista med flera olika språk att visas. Markera alternativet Swedish (Sweden) och klicka därefter på knappen Nästa.


4. Kontrollera stavning. Installera avstavningsreglerna för svenska på samma sätt och avsluta guiden. Stäng av Openoffice (inklusive Snabbstart) och starta om programmet. Fortsättningsvis kan du köra stavningskontroll på svenska.

Fakta

Svårhetsgrad: Avancerat
Program: Openoffice 2.0

Tips: Du behöver inte öppna filen DicOOo.sxw direkt från webben utan du kan även ladda ned den på hårddisken och starta den därifrån.