90 procent av de unga som söker vård för tvångsmässigt datorspelande är inte beroende. Detta hävdar i alla fall Keith Bakker som är grundare och chef för The Smith & Jones Centre, en klinik för datorspelsberoende.

Kliniken ligger i Amsterdam och har behandlat hundratals spelberoende ungdomar sedan starten 2006. Nu ändrar man dock behandlingsstrategi eftersom man insett att tvångsmässigt spelande är mer av ett socialt, snarare än ett psykologiskt, problem.

– Ju mer vi jobbar med dessa barn, desto mindre tror jag att vi kan kalla deras problem för beroende. Vad många av dem behöver är föräldrar och skollärare, det är ett socialt problem, förklarar Keith Bakker för BBC News.

Samhällets fel
Han menar att spelproblemen är ett direkt resultat av dagens samhälle och hänvisar bland annat till att 80 procent av patienterna har blivit mobbade i skolan och känner sig isolerade. Likaså anklagar han många föräldrar för att ha misslyckats i sina föräldraförpliktelser. Många av symptomen bottnar helt enkelt i avsaknaden av gammal hederlig kommunikation, vilket får folk att söka tröst och tillflykt till virtuella världar där de kan leva ut det de saknar i det verkliga livet.

Hans tanke är således att förse dessa ungdomar med en plats där de känner sig accepterade och vågar göra sin röst hörd. Erfarenheten från kliniken i Amsterdam talar för att många då på egen hand släpper spelandet och börjar återuppbygga sina sociala liv.

Lyssna mer på barnen
Bakker tror bestämt att många av problemen, som isolering och frustration, skulle kunna bearbetas på ett tidigt stadium om föräldrar och andra i omgivningen bara lyssnade mer på barnen och blev mer uppmärksamma på de signaler som skickas ut. Då skulle fler lockas från den virtuella världen tillbaka till verkliga livet.

– I de flesta fall av tvångsmässigt datorspelande är det inte ett beroende och om så är fallet, står lösningen att finna någon annanstans, säger han till BBC News.