Totalt sett minskade antalet virus i december 2008. Detta innebär dock inte att du ska sluta vara på sin vakt, menar säkerhetsföretaget Kaspersky. Det så kallade Almanviruset som stjäl lösenord på spelsajter ökade exempelvis avsevärt och avancerade tio platseringar. Något som skulle kunna bero på att fler spelar datorspel under ledigheterna.

Den värsta skadegöraren av de alla, kan mycket väl vara Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.r. Genom att du spelar upp en smittad mediefil, laddas en ny programfil ner till din dator. Denna är en P2P-mask som heter Win32.Nugg.w under förespeglingen att det rör sig om en codec.

Ändrar filnamn
När filen sedan körs laddas ett antal olika program- och multimediefiler ner. Programfilerna är i själva verket olika varianter av P2P-masken, medan mediefilerna är infekterade med viruset Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.r. Masken ersätter även filernas namn och ger dem mer attraktiva namn så som "keygen RELOADED.zip" och "(hot remix).mp3".
Tanken är att de ska göra folk mer benägna att lägga ut- och ladda ner dem på fildelningsnätver,k så att koden kan spridas.

Jämfört med novemberlistan har i övrigt inte särskilt mycket förändrats och Virus.Win32.Sality.aa och Packed.Win32.Krap.b toppar fortfarande listan. Maskarna Mabezat.b och AutoRun.eee som gjorde sin debut på listan under november har ökat i antal och klättrat tre platser, vilket vittnar om att de sprids effektivt. Utöver klassiska, nätverksberoende sätt att spridas på, kan dessa farsoter även spridas genom portabla enheter. Mabezat.b kan dessutom infektera filer.

Var försiktig
Kaspersky drar slutsatsen att denna typ av hot på internet gör att mediefiler inte längre kan betraktas som ofarliga och att användare som uppmanas ladda ner en codec bör vara extra försiktiga.

Totalt sett upptäcktes färre skadeprogram jämfört med november månad. I absoluta tal handlar det om 38 190 potentiellt oönskade program under december mot novembers 45 690. Fördelningen mellan de olika skadeprogramstyperna påverkades inte nämnvärt.

Fakta

1. Virus.Win32.Sality.aa
2. Packed.Win32.Krap.b
3. Trojan-Downloader.Win32.VB.eql
4. Worm.Win32.AutoRun.dui
5. Trojan.HTML.Agent.ai
6. Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.c
7. Virus.Win32.Alman.b
8. Trojan.Win32.AutoIt.ci
9. Packed.Win32.Black.a
10. Worm.Win32.AutoIt.ar*
11. Worm.Win32.Mabezat.b
12. Worm.Win32.AutoRun.eee
13. Trojan-Downloader.JS.Agent.czm
14. Trojan.Win32.Obfuscated.gen
15. Email-Worm.Win32.Brontok.q
16. Virus.Win32.VB.bu
17. Trojan.Win32.Agent.abt
18. Trojan-Downloader.JS.IstBar.cx
19. Worm.VBS.Autorun.r
20. Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.r