När tog du dig senast tid att göra en hälsokontroll av din dator? I Windows Vista finns ett inbyggt verktyg som du kan använda för att skapa en hälsorapport för din dator.

Undersökningen tar bara någon minut och kan avslöja en hel del om hur din dator egentligen mår. Hälsorapporten visar inte bara ”fel” på din dator utan kommer även med förslag på olika åtgärder som du kan utföra för att maximera din dators ­prestanda.

Förutom själva diagnostikresultatet får du även fram mycket detaljerad information om din dator. Du kan exempelvis ta reda på vilka filer som orsakat mest aktivitet på hårddisken och vilka tjänster som belastar processorn mest.

STEG FÖR STEG


1. STARTA KONTROLLPANELEN. För att skapa en hälsorapport för din dator börjar du med att öppna Kontrollpanelen. Det gör du enklast genom att klicka på Start-knappen och sedan på alternativet Kontrollpanelen.


2. AVANCERADE VERKTYG. När Kontrollpanelen visas klickar du först på System och underhåll och sedan på Prestanda­information och -verktyg. Under rubriken Aktiviteter klickar du sedan på alternativet Avancerade verktyg så att rutan ovan visas.


3. SKAPA HÄLSORAPPORT. Under rubriken Visa avancerad
information om datorns prestanda
klickar du längst ned på alternativet Skapa en hälsorapport för systemet. Nu får du vänta i ungefär en minut medan programmet samlar in information.


4. GRANSKA RAPPORTEN. När rapporten är färdig visas diagnostikresultatet. Här visas exempelvis varningar om diskutrymmet är för litet och om installerade enheter har inaktiverats. Du får även förslag på åtgärder som kan vidtas.

Fakta

Svårighetsgrad: Medel.
Program: Windows Vista.
Tid: 15 minuter.

Det här lär du dig:

  • Skapa en hälsorapport för ditt system och få förslag på hur du maximerar datorns prestanda.