En nyligen genomförd undersökning av teknikbloggen Technologizer visar att en majoritet av de användare som uppgraderat till Windows 7 är nöjda. Undersökningen bygger på utfrågningar av 550 personer som nyligen uppgraderat.

Undersökningen visar att i snitt var 70 procent av dem som uppgraderat mycket nöjda med det nya operativsystemet. 24 procent svarade att de är ganska nöjda med Windows 7. Enligt Technologizer visar undersökningen att tidigare Vista-användare var mer nöjda än de användare som uppgraderat från Windows XP.

Av dem som uppgraderat från Vista uppgav 79 procent att de var mycket nöjda med Windows 7. Bland de som uppgraderat från Windows XP uppgav endast 61 procent att de var mycket nöjda.

- Att döma från de kommentarer som kom in i samband med undersökningen så är många användare fortfarande nöjda med Windows XP. De tidigare Vista-användarna var dock glada att alla problem nu lösts i Windows 7, säger Harry McCracken på Technologizer.

De vanligaste klagomålen bland dem som uppgraderat till Windows 7 är bristen på drivrutiner och program som inte fungerar.

IDG News

Är du nöjd med ditt Windows 7?
Det är inte längre tillåtet att rösta.