Enligt en rapport från International Telecommunication Union som släpptes i dag så var cirka 26 procent av världens befolkning uppkopplade mot internet i slutet av förra året. Enligt rapporten har antalet internetanvändare fördubblats mellan 2003 till 2009.

Undersökningen visar även att antalet mobiltelefoner har ökat kraftigt och antalet abonnemang världen över förväntas nå fem miljarder redan i år.

Trots den snabba utvecklingen står 80 procent av befolkningen i utvecklingsländer utan tillgång till internet. I industriländer har cirka 60 procent av alla hushåll tillgång till internet.

Enligt undersökningen beror den starka tillväxten främst på att internetanvändandet i både Kina och Indien har ökat kraftigt de senaste åren.

Även tillgången till tv har ökat de senaste åren. I slutet av 2009 hade 1,4 miljarder hushåll tillgång till en tv-apparat, vilket gör att cirka fem miljarder människor nu har tillgång till en tv.

IDG News