De flesta hushåll i dag är utrustade med internet i någon form.
I många hushåll finns det också mer än en dator, och en stor del av datorerna är dessutom bärbara. Det naturliga sättet att dela på internetanslutningen är därför att ansluta alla hemmets datorer till ett trådlöst nätverk, och som spindeln i varje sådant nät finns den trådlösa routern.

För några år sedan gjorde en trådlös router inte mycket mer än att fördela trafiken jämnt mellan de anslutna datorerna, men så ser det inte riktigt ut i dag. Visst ska trafiken fördelas, men en kompetent router bör kunna prioritera vilka anslutna klienter som behöver störst bandbredd. Exempelvis kräver sådant som strömning av hd-film och onlinespel i allmänhet mer bandbredd än vanligt nätsurfande. Andra funktioner som är vanliga i dag är möjligheten att ansluta en eller flera externa hårddiskar via usb-portar så att alla datorer i nätverket kan komma åt dem. Även skrivare kan anslutas på det här sättet och delas till flera datorer, men det är inte självklart att routern klarar det bara för att det finns en usb-port.
Ett av kraven för att få delta i PC för Allas test var att routern skulle ha stöd för protokollet 802.11n. Du kan läsa mer om det i faktarutan till höger, men i korthet innebär det snabbare och stabilare nätverk.

Vissa av routrarna har också stöd för så kallat dual band, vilket innebär att de förutom det vanliga frekvensbandet på 2,4 gigahertz även kan ­kommunicera på 5 gigahertz. Fördelen med det senare är att det ger mer störningsfri ­kommunikation.


Fakta

För att testa routrarna anslöt vi dem till en bärbar dator och en nätverksadapter av samma märke som routern, då tillverkarna ofta menar att deras produkter fungerar bäst på det sättet. Undantaget är Apples router, den testade vi med flera olika adaptrar för att undvika inkompatibla produkter.
Vi testade med wpa2-kryptering och lade viss vikt hur enkelt det är att dra igång routern

i nätverket utan att behöva krångla för mycket med snåriga inställningar. Hastigheten har vi mätt genom att kopiera filer mellan en bärbar dator och en stationär dator som anslutits via ett gigabit-nätverkskort och en gigabitkabel. Vi använde fyra olika mätpunkter i en lägenhet och kunde på så sätt bedöma hur väl routern klarar av väggar och liknande.