Det svenska företaget Induo har släppt en minibasstation för hemmabruk som kan användas för att förstärka 3g-signalen i ett hus eller lägenhet. Zboost One YX-400U fångar upp den befintliga 3g-signalen och förstärker den i den närmaste omgivningen.

Induo Zboost One YX-400U

För att Zboost One ska fungera krävs det tillgång till ström och att det finns befintlig 3g-täckning i det område minibasstationen används. Enligt Induo kan Zboost One exempelvis placeras i ett fönster som är närmast operatörens basstation.

Täckningen inomhus varierar och Induo uppger att det normalt fungerar upp till ett par rums avstånd. Det beror dock på placering och fysiska hinder. Zboost One fungerar med både mobiltelefoner och 3g-modem.

Zboost One fungerar med samtliga svenska operatörer utom Net1 och kostar cirka 2 495 kronor.