En prognos som släpptes av Ciscos internetindex, Visual Networking Index, i förra veckan förutspår att trafiken från fildelning kommer att växa till 14 exabyte innan år 2015. Det är en fördubbling jämfört med i dag.

Enligt Ciscos prognos kommer den största ökningen att ske i Sydamerika, Centraleuropa och Östeuropa. Den minsta ökningen kommer Västeuropa att stå för.

Baserat på mätningar utförda av Cisco stod fildelning för cirka 40 procent av all internettrafik bland konsumenter under 2010. Trots att Cisco förutspår att fildelningen kommer att öka så kommer den endast att motsvara cirka 24 procent av all internettrafik 2015.

En av de största anledningarna till den procentuellt minskade fildelningen är att andra tjänster såsom laglig strömning av video och musik kommer att ta fart ordentligt de närmaste åren.

Cisco förutspår även att fildelartjänster med direkt nedladdning såsom Rapidshare och Megaupload kommer att växa med 600 procent år 2015 jämfört med 2010.