Påskägg är en gammal företeelse där utvecklarna av ett visst program har lagt in ett dolt meddelande som endast kan visas om användarna utför ett visst moment eller en viss tangentbordskombination i programmet.

Google är känt för att ständigt lägga in olika typer av påskägg och andra upptåg på sin söktjänst eller något av företagets andra program. Här följer de 10 bästa påskäggen från Google under det gångna året.