Under de senaste åren har det pågått en debatt på teknikorienterade tidningar och sajter om den så kallade privatkopieringsersättningen, det vill säga den ersättning till upphovsmän som hemelektronikbranschen enligt lag har att betala för produkter som vi konsumenter kan använda för att kopiera och spela in till exempel film, tv-program och musik på.

Debatten skulle i korthet kunna sammanfattas med att det finns en stor enighet i att upphovsmän måste få ersättning för sitt skapande men att många menar att modellen med en schabloniserad ersättning på hemelektronikprodukter är förlegad.

Det är positivt att så många understryker det självklara i att den som skapat en film, en tv-serie eller ett album också måste ha äganderätten till verket och ges möjligheten att exploatera och försörja sig på det som skapats. Ett sådant skydd är ett fundament för nyskapandet i vårt samhälle.

Upphovsrätten måste samtidigt balanseras mot allmänhetens intressen av att kunna använda verken. Upphovsmannen får därför acceptera att det, från en laglig förlaga, är tillåtet för oss som konsumenter att göra några kopior av musik, film och tv-serier för vårt privata bruk.

En förutsättning för att vi konsumenter ska kunna ges möjligheten att göra dessa kopior är att någon typ av ersättning utgår till upphovsmännen. Det är här som privatkopieringsersättningen kommer in i bilden.

Samtidigt som den svenska ersättningsordningen följer med utvecklingen genom att omfatta alla de produkter som vi nu använder för privatkopiering driver hemelektronikbranschen en kampanj för att de inte ska drabbas av dessa kostnader.

Branschen hävdar dels att produkterna inte längre används för att kopiera och spara film och musik på, dels att ersättningen riskerar att utarma aktörer på den svenska marknaden. Sådana påståenden är värda att reflektera över innan de tas för sanna.

En Ipad 4 med 16 GB minne kostar i dag mellan 4 000 och 4 500 kronor i handeln. Kan verkligen någon tro att den engångssumma om 16 kronor per enhet som branschen har att betala för konsumenternas möjlighet att om och om igen fylla surfplattan med film, musik etcetera kan leda till att dessa företag riskerar att slås ut från den svenska marknaden? Dessutom utgår motsvarande ersättning även om produkten skulle köpas från en utländsk webbshop.

Nya streamingtjänster tas ofta som intäkt för att behovet av att spela in film och musik skulle vara överspelat. Det som ofta glöms bort är att möjligheten att nå filmerna och musiken via dessa tjänster förutsätter en bra internetuppkoppling. På utlandsresan, sommarstället, flygplanet eller båten saknas ofta denna möjlighet.

Dessutom finns begränsningar i de flesta mobilabonnemang för hur mycket som får streamas under en månad. Möjligheten att spara ner en offline-lista på mobilen eller att kunna ladda över filmerna och tv-serierna till surfplattan och laptopen är ofta det som gör att vi kan ha tillgång till film och musik var och när vi vill. En förutsättning för detta är att vi konsumenter har möjligheten att privatkopiera.

Com Hem lanserar just nu sin Tivo-box som det mest moderna som hänt tv-marknaden på länge där möjligheten att på ett intelligent sätt spela in flera samtidiga program är en av de mest framträdande egenskaperna i denna tv-revolution.

Att utifrån dessa exempel hävda att privatkopiering skulle vara något omodernt och förlegat är inte trovärdigt. Tvärtom är möjligheten till privatkopiering en viktig förutsättning för teknikindustrins utveckling av nya moderna produkter och tjänster - utan denna möjlighet skulle utvecklingen riskera att stanna av.

De gällande bestämmelserna om privatkopiering är de vi har att rätta oss efter och till dess något annat gäller är det rimligt att både företrädare för rättighetshavarna och elektronikbranschen tar det ansvar som lagstiftningen ger oss och försöker tillämpa de nuvarande reglerna med beaktande av det bakomliggande syftet, nämligen att konsumenternas rätt att få spela in för privat bruk förutsätter att den som skapat filmerna, tv-serierna och musiken får en kompensation för det.

Att privatkopiering fortfarande förekommer och att branschens produktutveckling drar nytta av möjligheten att privatkopiera är två saker som vi i alla fall borde kunna vara ense om.

Mattias Åkerlind, vd Copyswede

Fakta

Mattias Åkerlind är vd för upphovsrättsorganisationen Copyswede och en av dem som skriver på pcforalla.se/debatt