Google Maps är ett kraftfullt verktyg som används miljarder gånger om dagen runt om i världen. Många av oss skulle bokstavligen vara vilse utan det. Du skriver helt enkelt in vart du ska och Google Maps ger dig flera alternativ på hur du kan komma dit till fots, med bil eller genom att ta kollektivtrafiken.

Google Maps innehåller massor av information och kan göra mycket mer än att bara visa en karta och köranvisningar. Du kan exempelvis slå på olika lager för att visa trafikförhållanden, kollektivtrafik, cykelbanor, satellitbilder och topografiska terrängdata. Dessa skikt kan användas både på webben och i mobilappen. Det perfekta här är att de fungerar exakt likadant. Vi visar webben här, men du kan göra precis på samma sätt i din telefon eller på plattan.

Denna guide beskriver varje lager och förklarar hur man använder dem.

Lägg lager på kartan

Google 1

1 Cykelbanor. Öppna Google Maps i mobilen eller gå till maps.google.se. Sök fram det område som du är intresserad av. Klicka på de tre horisontella strecken vid sökrutan och välj Cykel. Genast kan du se alla cykelbanor och andra lämpliga cykelvägar.

Karta 2

2 Kollektivtrafik. Välj i stället Kollektivtrafik, så visas lagret med publika transporter, exempelvis buss, tåg och spårvagn. Detta är ännu dock väldigt dåligt infört i Sverige, de flesta städer finns inte med och i Stockholm visas inga bussar, bara tunnelbanan.

Karta 3

3 Trafik. Ett klick på Trafik fungerar mycket bra. I trafiklagret använder Google aktuell trafikdata för att visa vilka vägar och gator som är överbelastade. Gröna vägar innebär att det flyter på bra, gult betyder måttlig trafik och rött att det går riktigt trögt.

Karta 4

4 Terräng. Slutligen har vi Terräng, som försöker visa kartans topografi, utan att lyckas särskilt bra. Bättre är då att klicka på Earth, vilket överlagrar en flygbild. Detta går dock inte i mobilappen, där i stället appen Google Earth startas.