Skicka till

Fler alternativ för Skicka till

Om du önskar det fanns fler alternativ för att skicka filer direkt via kontaktmenyns Skicka till kan du hålla nere shift innan du högerklickar på filen och klickar på Skicka till. Luta dig tillbaka och njut av mångfalden.