Mycket av dagens kryptering är beroende av stora mängder siffror. Det kan snart komma att ädnras – forskare vid MIT meddelade nämligen i fredags att de nu skapat den första kvantdatorn med fem atomer och med möjlighet att knäcka säkerheten för traditionella enkrypteringsscheman.

Missa inte: Här är algoritmen som fixar biffen när stora data blir för stora

Vad betyder då det? Inom traditionell programmering representeras siffror antingen av en etta eller nolla, men kvantdator förlitar sig istället på kvantbitar, eller qubits, som kan vara både en etta och nolla samtidigt. En status som kallas för ett supervärde och är betydligt mer effektivt att arbeta med. Vanligen tar det 12 quibits att nå upp till siffran 15 men forskarna på MIT och University of Innsbruck i Österrika har hittat ett sätt att få ner det till enbart 5 kvantbitar som representeras av en atom vardera.

Med hjälp av pulserande laser kan kvantsystemet hållas stabilt genom att atomerna sitter fast i en ion-fälla. Det nya systemet utlovar även skalbarhet allt eftersom fler atomer och lasrar kan läggas till och bygga större och snabbare kvantdatorer vilka kan arbeta med en större mängd siffror. Det som inom utvecklingen av kvantdatorer tidigare handlade om en fysikfråga har istället nu gått till att enbart begränsas av ingenjörskonsten.

Något som i sin tur innebär en risk för krypteringar så som RSA vilka används för att skydda kreditkort, statshemligheter och annan dold data. Amerikanska NSA gick ut med en varning redan i januari om vad den framtida kvanttekniken skulle kunna innebära. Isaac Chuang som är professor i fysik, elektroteknik och datorvetenskap vid MIT uppmanar därför världens länder att i framtiden även uppdatera sina gamla krypterade filer på grund av kvantdatorerna.

– Om du är en nation så vill du förmodligen inte förlita dig på dagens kryptering om du vill förvara hemligheter. För när de här kvantdatorerna börjar komma ut så kommer folk att kunna gå tillbaka och avkryptera alla de där gamla hemligheterna.