Microsoft vill göra så att Hololens-användare skall kunna föra ett samtal sittandes i samma rum utan att de ens sitter i samma rum. Detta med hjälp av en ny teknik som utvecklarna kallar för "holoportation" eller på ren svenska, holoportering.

Tekniken som tagits fram av Microsoft Research Interactive 3D Technologies group använder en specialiserad inspelningsrigg för att kartlägga hur en person rör sig i realtid. 3D-bilden skickas sedan till andra Hololens-bärare som uppfattar det som att personerna är i samma rum. En del begränsningar finns dock så som att holoporterade människor förstås inte kan röra vid varandra. Deltagarnas synfält begränsas även till det som ryms inom det rektangulära fönstret för Hololens.

Det är än så länge oklart när holoportering kan bli verklighet för vanliga konsumenter men du kan i alla fall se teamet bakom tekniken demonstrerade holoportering i klippet nedan.