Microsoft har nu slutfört arbetet med en specialversion av Windows 10 avsedd för kinesiska myndigheter.

I den nya versionen sker aktivering och uppdateringar via kinesiska servrar av säkerhetsskäl. Dessutom ingår särskild antivirusmjukvara som har godkänts av myndigheterna. 

Kina

Totalt används Windows på 94 procent av alla datorer i Kina. I hälften av dessa datorer används Windows 7, medan Windows XP används i en tredjedel. Andelen för Windows 10 ligger än så länge på blygsamma 4,5 procent, något som Microsoft hoppas ändra på.

IDG News