Om batteriet i din mobil inte laddas ordentligt ska du inte omedelbart förutsätta att det är fel på telefonen, laddaren eller batteriet. Det kan vara enkelt att fixa.

Problemet med dålig laddning förekommer i olika grader. Antingen laddas telefonen inte alls när den är inkopplad, eller så går det mycket långsamt. De flesta laddningsproblem är relaterade till din usb-kabel eller laddare, eller till telefonens usb-kontakt. Här är några saker du kan prova med.

1. Byt kabel

Den svagaste länken är kabeln. Börja med att prova en annan kabel. Fungerar det då behöver du köpa en ny.


2. Testa laddaren

Testa laddaren genom att försöka ladda en annan telefon. Kolla också att kontakten inte glappar i laddarens usb-uttag. Mycket ryckande och slitande kan göra den sämre efter ett tag. Då återstår att köpa en ny laddare.

3. Rensa bort dammet

Brukar du ha telefonen i byxfickan? Då kanske usb-uttaget är fullt av damm, ludd eller godis. Kolla hur det ser ut och köp vid behov en sprayflaska med tryckluft och gör rent.

4. Rengör kontakten

Problemet kan också ofta vara att metallytorna inuti usb-kontakten inte får riktig kontakt med micro usb-kontakten på laddsladden. Förklaringen kan vara den ständiga in- och urkopplingen. Stäng av enheten, ta ur batteriet om det är möjligt och använd något litet och inte för hårt, som till exempel en tandpetare, för att oändligt försiktigt peta upp den lilla kontakttungan i uttaget en liten aning. Nio gånger av tio är det allt som behövs.

Kontaktfix
Kontaktfix. Du kan försöka bända upp den lilla tungan i kontakten en aning. Men var mycket försiktig, du kan skada telefonen!