Många svenskar drabbas av falska adressändringar. Bedragaren går helt enkelt in och anmäler att du har ändrat adress. Din post börjar i och med det skickas till bedragaren – som kommer åt viktiga papper från banken, nya kreditkort, paket eller annan privat post.

Förklaringen till att det här är möjligt är att adressändringar i Sverige traditionellt sker per papperspost, och det här är en ganska osäker metod.

Nu lanserar Skatteverket en ny tjänst som heter Spärra obehörig adressändring. Med den kan du anmäla att du bara tillåter adressändring digitalt. För att ändra din adress måste du med andra ord logga in med Bank ID. Det här är en metod som är mycket säkrare – men också väldigt enkel.