Saknar du viloläget? Det är en utmärkt funktion för avstängning av Windows, som sparar hela minnet i en fil på hårddisken. Datorn stängs sedan av helt och hållet, vilket innebär att den inte drar någon ström. Ändå går det fort att starta och alla program är igång, exakt som vid avstängningen.

I Windows 8 och Windows 10 är viloläget ersatt med strömsparläge. Där behålls all information i minnet och datorn går ned i ett läge där endast mycket viktiga funktioner är igång. Det går sedan mycket fort att starta på nytt.

Men det viktiga här är att datorn fortfarande är igång och fortfarande drar ström, om än lite, vilket kan vara olyckligt framför allt för bärbara datorer. Viloläget finns dock kvar och går att återställa, så att det finns med i avstängningsmenyn. Du kan då välja mellan strömsparläge och viloläge beroende på behov och situation.

Ändringen kräver att du ger dig in i systemregistret, så den vanliga varningen är på sin plats. Om du inte känner dig bekväm med att använda Registereditorn, som är ett verktyg det är lätt att ställa till skada med, ska du inte göra det.