Fråga

Vad händer med Windows 10 om hårddisken lägger av och man måste byta? Eller vad händer om man bara vill ha en större hårddisk? Kan man då installera om Windows 10 utan någon kostnad eller blir man tvungen att betala – alternativt gå tillbaka till det operativsystem man hade före uppgraderingen?

Kenth

Svar

Det är en bra fråga. Vi skickade den vidare till Microsoft, och Klas Hammar som är affärsområdeschef för Windows svarar så här:

"Inga problem – om du har aktiverat din Windows 10-licens via till exempel en uppgradering. Du har då ett ”digitalt berättigande” vilket innebär att du kan installera om den igen.

Hur du aktiverar Windows 10 efter att du installerat om det, beror på hur Windows 10 ursprungligen installerades på enheten.

Om du har aktiverat den kostnadsfria uppgraderingen till Windows 10 eller köpt Windows 10 från Windows Store har du ett digitalt berättigande för enheten. Du kan då installera om samma version av Windows 10 som enheten har ett digitalt berättigande för utan att ange en produktnyckel. Om du uppmanas att ange en produktnyckel under ominstallationen väljer du Hoppa över. Windows 10 aktiveras automatiskt online när installationen är klar.

Aktivera Windows 10
Aktivist. Via Inställningar, Uppdatering och säkerhet, Aktivering kan du fixa Windows 10 efter en ominstallation.

Om du tidigare har installerat och aktiverat Windows 10 med en produktnyckel, måste du ange produktnyckeln under ominstallationen.                                                                                                                   
Allt detta finns beskrivet här "