Kommer du ihåg de gamla pappersspjuten, en lodrätt spik på fot som användes för att hålla reda på kvitton och anteckningar? Word innehåller en liknande funktion, som faktiskt kallas spike på engelska men som fått det tråkiga namnet insamling i svenska Word.

Det handlar om att samla in urklipp på alla möjliga ställen i ett dokument för att sedan kunna klistra in dem på ett ställe, en funktion som sparar en massa hoppande fram och tillbaka.

Pappersspjutet skiljer sig nämligen från Urklipp, där du bara kan arbeta med ett kopierat textblock åt gången. I stället samlas flera, icke sammanhängande, block av text allt efter som du kopierar dem tills du klistrar in alla de insamlade blocken någon annanstans.

Snabb mängdkopiering i Word 

Klipp första

  

1. Klipp första

Markera ett textstycke som du vill använda någon annanstans. Tryck tangentkombinationen Ctrl + F3. Texten klipps ut och hamnar på pappersspjutet. Om du inte ville klippa, utan bara kopiera, tryck Ctrl + Z.

Klipp vidare

2. Klipp vidare

Fortsätt på samma sätt med andra stycken i denna text, eller i någon annan. Varje Ctrl + F3 (följt av Ctrl + Z om så behövs) fyller på spjutet med mer text. Samla ihop allt material du behöver.

Klistra in

3. Klistra in

Skapa eller gå till det nya dokument där du vill klistra in det du samlat ihop. Sätt markören på rätt ställe och tryck Ctrl + Skift + F3. Alla dina urklipp klistras omedelbart in och raderas från spjutet.

Insamling

4. Insamling

Du kan också titta på spjutets innehåll utan att tömma det. Byt bara till menyfliken Infoga och klicka på Snabbdelar i sektionen Text. Håll pekaren över Autotext. Längst ned under Insamling ser du dina klipp och kan klistra in dem med ett klick, utan att radera dem.