Annonser på internet kan vara irriterande, men de är oftast mycket lättare att acceptera om de handlar om sådant som vi faktiskt är intresserade av. Att Google serverar annonser baserade på dina tidigare sökningar känner du säkert till, men det är ju ingen särskilt exakt vetenskap och du kan hjälpa Google på traven.

Så gör du:

  1. Logga in på ditt Google-konto med valfri webbläsare.
     
  2. Surfa till sidan www.google.com/settings/ads.
     
  3. Nu ser du de ämnen Google tror att du är intresserad av och kan själv lägga till eller ta bort bockar. Du kan till och med lägga till egna ämnen och, om du vill, komplettera med kön och ålder.
     

Förhoppningsvis får du sedan ett annonsutbud som passar dig bättre. Längre ned på sidan kan du också stänga av intressebaserade annonser helt och hållet. Observera att detta inte innebär att du kommer att slippa annonser, bara att de inte längre baseras på dina intressen eller sökningar.

Dina ämnen
Intresserad? Du kan själv bestämma vilka intresseområden Googles annonser ska handla om.