Att lura en användare inom ett företag eller myndighet att installera en trojan som kan komma över lösenord och andra känsliga uppgifter är en sak – att få ut data en annan.

Forskare vid Ben-Gurion-universitetet i Israel har nu visat en metod som hämtad ur en Mission Impossible-film. Genom att skriva eller läsa data i ett speciellt mönster kan ett program få lysdioden som indikerar hårddiskaktivitet användas för att projicera data. Om signalen samtidigt är krypterad går det inte att skilja den från vanliga slumpvisa blinkningar.

En mottagare kan sedan placeras utanför byggnaden där den komprometterade datorn är placerad, som tar emot signalerna och vidarebefordrar dem till hackaren. I en video som visar hur det kan gå till använder forskarna videokameran på en drönare som flyger förbi en byggnad med en ”hackad” dator.

Ett av målen med forskningen är att visa på sårbarheten i system där känslig information lagras på datorer som inte är anslutna till internet.