En ny rapport från Bredbandskollen visar, föga överraskande, att snitthastigheten för svenska bredband ökar och att de riktigt snabba abonnemangen blir fler. Den genomsnittliga surfhastigheten ligger nu på 59Mbit/s och inget län i Sverige hamnar längre under gränsen 50Mbit/s för att ta emot data.

Stockholmssurfarna åtnjuter den högsta snitthastigheten med 84Mbit/s, medan stackarna i Jönköpings län kommer sist med 52Mbit/s. När det kommer till snabbast surf för en enskild teknik briljerar Södermanland och Skåne i fibergrenen, där snittet ligger på 101Mbit/s.

I en kommentar säger Bredbandskollens ansvarige på IIS, Rickard Dahlstrand, att man skönjer en tydlig förändring hos de abonnemangsformer som svenskarna väljer för sitt bredband:

– ADSL-nätet ser ut att vara på väg att avvecklas, och vi ser att de kunderna förflyttas till bredband via de mobila näten istället. De snabba abonnemangen blir fler trots att de allra flesta inte behöver så snabba hastigheter.

Ett gruskorn i bredbandsmaskineriet finns dock. Mobila bredband tappade 10 procent i hastighet mellan 2015 och 2016. En rimlig anledning är enligt IIS att många ADSL-kunder valt att gå över till tekniken, vilket gjort att fler numera behöver samsas i samma nät.

Bredbandskollens rapport grundar sig på statistik från åren 2008-2016 och utgörs av 147 miljoner separata mätningar i Bredbandskollens egna verktyg.