Ibland vill man inte skicka ett mejl omgående. Gmail-användare kan installera tillägget Boomerang, som ger dig en möjlighet att senarelägga ett mejl.

Gratisvarianten är begränsad till 10 meddelanden per månad, medan en obegränsad variant kostar en knapp 50-lapp i månaden.