Nudgemail erbjuder ett annorlunda sätt att använda mejlen. Genom att skicka mejl hit får du tillbaka påminnelser per mejl – vid en speciell tidpunkt.

Du bestämmer när genom att variera mottagaradressen. 1h@nudgemail.com skickar returmejlet efter en timme och 4d@nudgemail.com efter fyra dagar. Det finns gott om varianter, och du hittar alla på Nudgemails sajt.