Inte bara blir utpressningsprogram allt vanligare - förövarna som använder dem blir också allt mer giriga. Säkerhetsfirman Symantec noterar att snittsumman som hackers krävde av sina offer under 2016 låg på 1077 dollar, vilket är en ökning med 294 dollar från 2015.

69 procent av alla ransomware-infektioner förra året drabbade vanliga konsumenter. "Fler och fler hoppar just nu på ransomware-tåget och skapar nya ransomware-familjer, eller modifierar redan befintliga", rapporterar Symantec.

Enligt säkerhetsfirman betalar 34 procent av alla drabbade den utkrävda lösensumman. Det är dock ingen garanti för att du blir kvitt problemet: Bara 47 procent av de som betalat rapporteras ha fått tillbaka sina filer.

Ett enkelt och alltid lika relevant tips för vanliga konsumenter som oroar sig för utpressningsprogram är att undvika att öppna spam-mail.

IDG News