Vecko- eller månadspengen kan lära barn sköta sin ekonomi, och med tjänsten Veckopengen.se får föräldrarna nya verktyg. Man kan exempelvis belöna barnet för att de utför olika saker hemma – eller sätta upp sparmål.

Nyligen kompletterades tjänsten även med en funktion för att föra över veckopengen till barnens bankkonto.

Veckopengen