För att komma till bukt med näthat och kränkningar via internet och sociala medier föreslår regeringen i en lagrådsremiss en rad åtgärder. Bland annat blir det olagligt att sprida känsliga bilder och uppgifter, som nakenbilder, hämndporr och liknande.

Brottet går under namnet "olaga integritetsintrång" och kan generera böter eller fängelse i upp till två år. Är det ett grovt brott kan det bli fängelse i upp till fyra år.

– Dagens lagstiftning ger inte tillräckligt skydd mot hot och kränkningar som kan drabba alla men där kvinnor är särskilt utsatta. Nu stärker regeringen skyddet mot näthat för att värna varje människas rätt till personlig integritet, säger justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Den som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel vissa sociala medier, blir också skyldig att ta bort meddelanden av tydligt hotfull eller integritetskränkande karaktär. De nya förslagen väntas träda i kraft från och med 1 januari 2018.