Copyswede låter och beter sig som en myndighet, men det är de inte. Nu missar de dessutom målet helt. Om branschen tjänar pengar eller inte är faktiskt helt irrelevant. Det är inte fördelningspolitik vi pratar om. Målet för denna dolda skatt är konsumenten – inte företagen.

Tanken bakom hela konstruktionen med kassettbandsskatt är att upphovsrättsägaren lider en skada på grund av att lagstiftaren sagt att det är okej att göra en privat kopia, trots upphovsrätten. Det är privatpersonen som orsakar skadan. Alltså konsumenten. Detta är fastslaget av domstol.

Om man kopierade Pink Floyds The Wall på två kassettband istället för att köpa ett exemplar själv, så led Pink Floyd en skada var tanken. Så långt går det att hänga med i logiken, men sen blir det svårare. Rimligt hade varit att beskatta detta tilltag och ge skatten till Pink Floyd. Eller att polaren direkt vid köptillfället fick betala mer till Pink Floyd för att han köpte en kopieringsbar lp-skiva.

I stället skapades en konstruktion där en organisation som inte äger rättigheter (Copyswede) och branschorganisationer, som inte företräder några konsumenter, ska förhandla om hur stor en dold avgift ska vara. Denna avgift ska läggas på olika produkter som skulle kunna tänkas användas till att eventuellt kopiera Pink Floyds verk på. Konsumenterna som köper dessa produkter, helt oavsett vad de använder dem till, kommer därmed ovetandes betala en avgift till Pink Floyd. Det är faktiskt helt absurt.

Man kan också ifrågasätta hur många gånger en konsument ska betala för sin kulturkonsumtion? När man köper tjänsten – till exempel Spotify – men också när man köper produkten, för att det finns ett offline-läge? Var det så det var tänkt? Eller att man betalar tv-avgift för skärmen, avgift till nätägaren, kassettbandsskatt för boxen, för att det finns möjlighet till time-shift - led upphovmannen nu tre gånger så mycket?

Med tanke på hur mycket som har hänt inom mediekonsumtionen, finns starka skäl att diskutera de grundläggande principerna. Låt oss i Sverige finna ett nytt och bättre system för att stödja kreatörer. Ett system som har legitimitet hos konsumenter och som folk förstår. Ett system för 2000-talet och inte med rötterna i historiens kassettband.

Klas Elm, vd Elektronikbranschen
Pär Nygårds, näringspolitsik expert IT & Telekomföretagen