Det svenska företaget Jinx lanserar idag tjänsten Jaix. Tanken är att du ska övertygas att ta emot en massa reklam via sms, och som kompensation får du presenter. En av presenterna är så kallade utsläppsrätter, som företag använder för att få lov att släppa ut giftiga ämnen i naturen. När man som privatperson köper utsläppsrätter bidrar man till att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen i världen.

– Vi tittade på mobilmarknadsföring, säger Eric Larsson, projektledare. Det finns ingen heltäckande tjänst som uppfyllde behoven. Så vi skapade den.

Att de flesta mobilanvändarna är motvilligt inställda till att få reklam i mobilen är något Eric Larsson är väl medveten om.

Reklamen är personlig
– Mobilen är väldigt personlig och då blir också reklamen personlig. Sms är den sista kanalen som media inte tagit över helt. Man ser sms som spam i sin e-post. Vår tjänst är dock frivillig.

Marknadsföringstjänsten är anpassad till användare. Om du väljer att registrera dig som medlem kommer du att få erbjudande efter intresse och ålder.

Vad är skillnaden mellan att göra reklam via sms jämfört med exempelvis radio och tv?
– Man måste ha ett bra, kort och koncist reklambudskap. Lägger man till en länk så är chansen stor att folk klickar vidare.

Enligt marknadsföringslagen är det endast tillåtet att sända reklam med e-post och sms till konsumenter som på förhand gett sitt samtycke.

Läs mer om Jaix här.