Trots att mer än 90 procent av alla svenskar har en mobiltelefon, har de ännu inte utnyttjats som marknadsföringskanal i någon större utsträckning. Men nu ligger företag och operatörer i startgroparna.

Flera försök pågår kring hur människor egentligen reagerar när det gäller reklam i mobiltelefonen och analytiker beskriver 2007 som året då marknadsföring via mobilnäten kan få sitt stora genombrott.

Nya metoder
Det är bland annat det förändrade användandet av mobiltelefonen med webbsurf, strömmad media och mobil-tv, tillsammans med möjligheten att nå konsumenten genom en så pass personlig apparat, som lockar företagen. Mobiltelefonen är alltid med och används dagligen.

Den nya tekniken gör också att reklam kan skötas på ett smidigare sätt än den typ av sms-spam som marknadsdomstolen tampats med under tidigare år. I stället för sms som du inte bett att få, kan det i stället handla om spel med inbyggda reklambudskap, strömmade filmklipp eller banner-annonser vid internetanvändande.

Sms-reklam kan också förfinas genom prenumerationer av olika slag, som till exempel att rabattkuponger eller recept skickas ut efter kundens godkännande.

Pengar att tjäna
Undersökningsföretaget Jupiter har värderat den europeiska marknaden för mobilreklam till en miljard kronor och uppskattar att värdet ökar till sju miljarder 2010.

Sverige ligger en bra bit efter jämfört med utvecklingen i andra länder, trots att mobiltelefonerna håller hög teknisk standard. I Japan står mobilreklam redan för en tiondel av den totala online-annonseringen. Det finns alltså pengar att tjäna både för operatörer, annonsörer och reklambyråer.

Skeptiska konsumenter
Frågan är om vi konsumenter har något att tjäna på utvecklingen. Posten genomförde under 2006 en undersökning om folks inställning till reklam. Resultatet blev att 85 procent ansåg att det finns för mycket reklam i samhället överhuvudtaget. Nio av tio tillfrågade ansåg dessutom att e-post- och mobilreklam är störande, vilket toppade listan över olika former av reklam.

Tål folk mer reklam i samhället eller finns det risk för att effekten av mobilreklam blir den motsatta?
− Jo, den risken finns i och med att vi lever i ett mediebrus med otroligt många budskap. Men vi har ju alla olika intressen och kan annonsören anpassa sig efter det och ge folk erbjudanden och budskap de faktiskt vill ha så tror jag det fungerar, säger Elisabeth Trotzig som är vd på Institutet för reklam- och mediestatistik

Hur mycket pengar är det som omsätts på den svenska marknaden när det gäller mobilreklam?

− Det finns faktiskt inga siffror på det i dagsläget, men vi håller just nu på och utreder detta och tror att vi kan presentera siffror i maj. Troligtvis är det fortfarande inte så stora pengar det rör sig om, men det märks att intresset för mediet ökar, säger Elisabeth Trotzig.

Vill du ha reklam till din mobiltelefon?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

• Telia Sonera har startat tjänsten Telia Infobrain sms, som specialiserar sig på utskick av produkter, erbjudanden och sms-tävlingar.

• Ericsson har inlett undersökningar kring hur folk reagerar på reklam i videoform i samband med tv-innehåll.

• Mobiltjänsten Jaix erbjuder användare att registrera sig och tjäna poäng mot att de tar emot reklam. Poängen kan sedan bytas mot olika förmåner.

• Telia Sonera undersöker tillsammans med Sydsvenska Dagbladet hur tidningens prenumeranter (de som deltagit frivilligt) reagerar på mobilreklam.

• Två av de största aktörerna inom mobil marknadsföring, 12snap-Lokomobil och Mobiento, har fördubblat respektive tvådubblat sina omsättningar sedan 2005.