Internetencyklopedin Wikipedia går offline, eller åtminstone släpper man nu valda delar av informationsdatabasen på cd-skivor. Närmare 2 000 artiklar kommer att ingå i samlingen och behandla ämnen som geografi, konst, litteratur, vetenskap och historia.

Urvalet gjordes av ett program som bedömde artiklarnas kvalitet och vikt rörande ämnet ifråga. Martin Walker, professor vid State University of New York, hjälpte till att ange selektionskriterierna.

– Vi ville täcka in huvudämnena, samtidigt som vi ville få med ett urval av de artiklar som generellt anses vara de bästa på Wikipedia, säger han till BBC News. De artiklar som togs med är i regel välskrivna, lättbegripliga, felfria och även utan jäv, skadeavsikt och marknadsföring.

Samtliga av de 1 964 valda artiklarna är tagna från encyklopediens engelska sida. Den engelska versionen innehåller över 1,7 miljoner inlägg.

Organisationen bakom Wikipedia, Wikimedia Foundation, ser lanseringen av cd-versionen som ett första steg i att göra kunskap tillgänglig för alla levande människor.

– Inte bara gör cd-versionen kunskap tillgänglig för dem utan internet, den visar även upp några av de absolut bästa artiklarna som skapats på Wikipedia, sade Florence Devouard från Wikimedia Foundation.

Förra året gjorde SOS Barnbyar en satsning där man sammanställde en cd-skiva med ett urval av artiklarna som man granskade och såg till var barntillåtna. Denna finns att ladda hem som torrent.

Årets cd-version, som Wikimedia Foundation själva ligger bakom, är enbart det första av många projekt i vilka man ämnar göra Wikipedias informationsmaterial tillgängligt även för dem utan internet. Polska Wikipedia kommer exempelvis inom ett par veckor att släppa en dvd-version med 239 000 artiklar och även en fransk motsvarighet är på gång.

Ett exemplar av den starkt selekterade, engelska varianten kommer kosta 13,99 dollar, det vill säga omkring 100 kronor, skriver BBC News.