Platta skärmar kommer att vara en bristvara under hela sommaren och en bit in på hösten. Det spår branschanalytikern Isuppli, som flaggar för höjda priser. Detta trots att priserna på större tft-lcd-paneler sjönk under mars månad till följd av minskad efterfrågan.

Redan under april månad har man nämligen uppmärksammat en ökning av genomsnittspriset med två procent för vanliga datorskärmar och en procent för de paneler som används i bärbara datorer. Alltså kan de konsumenter som väntat sig billigare skärmar komma att få det besvärligt framöver.

En kraftigt bidragande orsak till den ökade efterfrågan misstänks vara övergången till Microsofts senaste operativsystem Vista.

Enligt Isuppli bör man räkna med att tillgången inte kommer att kunna leva upp till efterfrågan under större delen av året. Åtminstone till årets tredje kvartal kommer bristen hålla i sig skriver brittiska Computing.