Bärbara datorer med inbyggt trådlöst nätverk, så kallad wifi, bör hållas undan barn till dess att man utrett alla potentiella hälsorisker. Det säger en brittisk kommitté som tillsatts för att utreda bland annat mobiltelefonsäkerhet.

I ledningen för kommittén sitter Professor Lawrie Challis, som vill be alla föräldrar att hålla barnen undan inbyggda antenner.
Tidigare har man sagt att wifi-enheter är mycket svagare än exempelvis mobiltelefoner, men den pensionerade fysikprofessorn Challis menar att det är en sanning med modifikation.

I en vanlig stationär dator sitter sändaren i datorlådan, som i regel är placerad en bit från användaren. Om man utgår från att det rör sig om ett avstånd om cirka 20 centimeter kan man uppskatta strålningen som når användaren till ungefär en procent av en mobiltelefon.
Har man en bärbar dator i knäet är situationen en annan. Då är strålningen i allra högsta grad jämförbar med en mobiltelefons, menar han.

Barn är känsligare än vuxna för skadeämnen som bly och uv-strålning, varför man i Storbritannien även avråder barn från mobiltelefonanvändning.

- Alltså, om det skulle föreligga ett hälsoproblem med mobiltelefoner, är problemet större för barn. Eftersom vi avråder barn från att använda mobiltelefoner, bör vi även avråda dem från att sitta med en bärbar dator i knäet när de surfar trådlöst, säger Challis till BBC News.

Det brittiska Lärarförbundet har bett om en utförlig utredning av potentiella hälsorisker med trådlösa nätverk. Det är i allra högsta grad en brännande fråga eftersom många skolor och förskolor idag använder sig av denna typ av nätverk och vill veta om det är tryggt eller inte att göra det.