Svenska konsumenter har ett bra skydd, och en av de bästa sajterna för att förstå vad som gäller och vad du kan göra är Hallå Konsument från Konsumentverket.

Sajten har precis fått en rejäl ansiktslyftning. Förutom nytt utseende har fokus skiftats. Den gamla sajten var uppbyggd kring juridiken medan den nya fokuserar på vilka problem man har som konsument.

Hallå Konsument

Går det så långt att du inte kan lösa problemet själv finns Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är den instans som löser tvister mellan konsument och butik.