Problem med svaga batterier kan komma att bli ett minne blott – i alla fall om forskarna vid Fraunhofer lyckas med sin forskning. De arbetar nämligen med att försöka få kroppsvärme att driva elektroniska kretsar.

Forskarna har redan lyckats skapa en metod för att omvandla kroppsvärme till elektricitet genom att använda termoelektriska generatorer gjorda av halvledarelement. Det de gör är att utvinna elektricitet ur temperaturskillnaden mellan varma och kalla miljöer.

För att få det att funka krävs egentligen temperaturskillnader på ett tiotal grader men mellan kroppen och den omgivande miljön skiljer det som regel bara ett par grader. Detta leder till att spänningen blir väldig låg och att elektroniska prylar inte kan drivas. Den typiska termoelektriska generatorn ger en spänning på 200 millivolt, vilket givetvis skapar problem då dagens prylar i de flesta fall kräver minst en volt eller två för att fungera.

– Vi har kombinerat en rad komponenter för att skapa kretsar på ett helt nytt sätt, vilket gör att de kan fungera med en spänning på 200 millivolt, säger Peter Spies som arbetat med projektet till Dailytech. Detta har gjort det möjligt att bygga hela elektroniska system som inte kräver ett internt batteri utan som uteslutande tar sin energi från kroppsvärmen.