Ewa Thorslund är trebarnsmamma och har i flera år jobbat med it-frågor. Idag måndag släpps hennes handbok för vuxna om ungas liv på nätet.

– Min bok behövs därför att dagens debatt ger en skev bild av verkligheten. Debatten som syns lutar åt kvällstidningsrubriker. Det ger inte rätt bild av barnens vanor. Jag vill ge en mer balanserad bild. Det mesta med internet är bra och utvecklande, men samtidigt är det vettigt att känna till de risker som finns.

I boken ges handfasta råd om bland annat mobilanvändning, spridning av bilder, e-mobbning, om att vara konsument på nätet, om att tänka källkritiskt och vad som är olagligt. ”Säker på nätet?” riktar sig främst till föräldrar men även andra vuxna kring barn, som lärare. Det finns litteratur på området men ofta är den uppdelad i till exempel spel och lagar. Ewa Thorslund ville göra en mer samlad bok där allt finns med.

Ewa Thorslund har själv tre barn men är inte orolig för deras internetanvändande.
– Det är viktigt att man pratar med barnen. Olika filter och programvaror gör inte att barnen skyddas. Det viktiga är att de förstår vad olika saker leder till, att de blir streetsmart. ”Vad tror du händer när du gör så?” Och att de förstår när de ska be om hjälp.

”Säker på nätet? En handbok för föräldrar och andra vuxna” (Bonnier Carlsen) ges ut i samarbete med Medierådet, Rikskriminalpolisen, Bris och Friends.