En rapport som granskat brottsligheten online i Storbritannien visar att det förra året begicks över tre miljoner brott över internet. Med andra ord begicks ett brott var tionde sekund. Kriminaliteten rörde allt från oönskade sexuella närmanden och påhopp till rena bedrägerier. 60 procent av fallen var riktade mot enskilda individer och inte företag, myndigheter eller organisationer.

– Även om det är svårt att mäta internetbrott så framgår det helt klart att kriminaliteten online på många områden vida överstiger ”traditionell” brottslighet, säger Stefan Fafinski som skrivit rapporten till nyhetsbyrån AFP.

Trakasserier toppade listan över de vanligaste brotten. Till detta räknas hotande och kränkande e-postmeddelanden och inlägg på forum och chattrum.

Längre ner på listan kom finansiella brott, men dessa har ökat med 30 procent sedan 2005.