25 procent av alla inbitna tv-spelare kan inte slita sig från spelandet när de jobbar. Inte ens under möten lyckas de alltid hålla sig ifrån sin hobby. Detta visar en ny onlineundersökning där knappt 3 000 personer tillfrågats. Undersökningen genomfördes av en hemsida om tv-spel vid nam popcap.com.

Spelandet tilltog ju högre upp i företagsvärlden man kom. Hela 35 procent av de med chefspositioner erkände nämligen att de spelat på arbetstid. Totalt utgjorde denna grupp 8 procent av de tillfrågade, skriver Reuters.

Merparten av de som spelade på jobbet, 61 procent, spelade dock enbart under sina raster eller lunchpauser. Desto mer skrämmande var i stället de 14 procent som inte kunde låta bli även under möten och konferenser.

Det handlar dock inte enbart om nöje om man får tro de tillfrågade. 8 av 10 menade nämligen att de hanterade stress bättre om de spelade emellanåt. Hälften angav också att de stärkte sitt minne genom spelen.

Spelar du dator- eller mobilspel på jobbet?
Det är inte längre tillåtet att rösta.