Tänk dig scenariot att din gamla Canon-kamera går sönder och i butiken fastnar dina ögon på en digitalkamera från Olympus. Väljer du att köpa Olympus-kameran kommer ditt gamla minneskort inte att fungera, eftersom Canon kör med sd-kort och Olympus med xd-kort.

Om allt går som det ska, kan allt krångel med olika minneskortsstandarder komma att bli just ett minne blott. Just nu håller nämligen standardiseringsorganisationen Jedec, som tidigare satt standarder för datorminnen, på att utveckla en ny gemensam standard för minneskort. Det faktum att Jedec dessutom har stöd från stora företag som Nokia, Samsung, Sony Ericsson och Texas Instruments inger hopp om att standarden också kommer att få genomslagskraft.

Tekniken kommer att heta ufs (universal flash storage) och enligt företaget jobbar man hårt på att få korten så strömsnåla som möjligt. Förhoppningen är att minnena också blir både snabbare och rymligare. Standarden beräknas vara färdig till år 2009.

Läs mer: