Att det finns mängder av reklam på internet har nog inte undgått någon. Dessa annonser slumpas ofta fram och reklamköparna når specifika målgrupper genom att välja vilka sajter de köper reklam på. Nu går dock utvecklingen mot mer individanpassad reklam.

Microsoft har nyligen lämnat in en patentansökan till US Patent & Trademark Office med namnet ”Advertising triggered by sequences of user actions”, eller användargenererad reklam. Men patentet handlar inte om reklam på internet, utan om reklam i operativsystemet på din dator.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla nya sätt för att koppla samman användare och annonsörer, säger Fredrik Wallner på Microsoft Digital Advertising Solutions Office.

Tanken bakom Microsofts ansökan går ut på att det användaren gör, eller kan tänkas göra på sin dator, ska generera skräddarsydd reklam efter den personens behov. Det kan röra sig om hårdvara eller program som saknas eller som kan förbättras. Även om grafikkort redan finns på datorn, skulle öppnandet av en mapp med spel kunna generera reklam för bättre och snabbare grafikkort.

– Folk störs av reklam när den inte riktas till dem själva. Det är en balansgång mellan vad som är reklam och vad som är information. Relevant reklam tror jag att användare skulle uppskatta, säger Fredrik Wallner.

Tanken är att ett företag får betala en avgift varje gång deras annons dyker upp. Alternativt kommer avgiften när en person klickar på länken. Fredrik Wallner ser inga integritetsproblem med att information om användaren måste samlas in för att rätt reklam ska visas.

– Det gäller bara att vara tydlig med vad som registreras. Och alla måste kunna se vad som registreras. Ingen ska behöva vara orolig, säger han.

Även om patentet går igenom är det osäkert när det kan bli aktuellt med reklamformen.

– Microsoft har 1 000-tals patent som bara ligger, säger Christofer Björkvall som är pr-chef på Microsoft Sverige.

Här kan du läsa Microsoft patentansökan.