Brittiska studenter har utvecklat ett program som kan omvandla både tal och skrift till teckenspråk. Döva kan därigenom få möten och presentationer översatta direkt.

IBM håller varje år ett konvent där de bjuder in ekonomi- och teknikintresserade studenter för att jobba ihop i tolv veckor. BBC rapporterar om resultatet från ett av dessa projekt som heter Sisi, vilket står för ”Say it sign it”, och är ett datorprogram som översätter tal eller skrift till teckenspråk.

Programmet kan komma att bli en enorm hjälp för döva vid möten eller presentationer där tolkar inte finns tillgängliga. När någon pratar översätts nämligen innehållet direkt och presenteras av en virtuell karaktär i datorn. Andra möjliga användningsområden är automatisk översättning av tv-program, radio eller telefonsamtal.

Enligt studenterna är programmet modulbaserat, vilket ska göra det enkelt att utveckla stöd för andra språk än engelska. Programmet är ännu inte färdigutvecklat, men det har redan fått sitt godkännande av brittiska Royal National Institute for Deaf people (RDNID).

Youtube finns en kort video där man kan se hur programmet fungerar i praktiken.