Med verktyget Rensning av postlåda kan du ta reda på hur stor din mejl är och få hjälp med att arkivera gammal e-post.
Din personliga mappfil i Outlook består inte endast av e-postmeddelanden i Inkorgen utan även noteringar i Anteckningar, avtalade tider, uppgifter och så vidare.

Kontrollera då och då storleken på din personliga mapp så att den inte blir alltför stor. Du kan exempelvis tömma mappen Borttaget och köra funktionen Arkivera automatiskt så att storleken hålls nere och programmet fungerar smidigt och smärtfritt. För att få ordning på postlådan kan du använda dig av verktyget Rensning av postlåda som du hittar i menyn Verktyg. Det här verktyget gör det bland annat möjligt att ta reda på hur mycket utrymme varje undermapp tar i anspråk.

1. Starta verktyget. För att få lite mer hum om hur mycket utrymme de olika undermapparna i Personliga mappar tar i anspråk börjar du med att klicka på menyn Verktyg och välja alternativet Rensning av postlåda.

2. Visa postlådestorlek. Innan vi går vidare börjar vi med att kontrollera storleken dels på postlådan i sin helhet, dels på respektive undermapp. Den här informationen får du fram genom att klicka på knappen Visa postlådestorlek.

3. Information om storlek. I dialogrutan som öppnas visas den totala storleken inklusive alla undermappar överst. I listan under visas samtliga undermappar samt information om hur mycket utrymme respektive undermapp tar i anspråk.

4. Rensa bort. Klicka på Stäng så att dialogrutan försvinner. Nu kan du välja att banta ned storleken på din postlåda genom att exempelvis arkivera gamla e-postmeddelanden och se till att tömma mappen Borttaget.

Fakta

Svårighetsgrad: Enkel
Program: Outlook
Tid: 5 minuter

Det här lär du dig:
Kolla storleken på postlådan och rensa i densamma.

Tips:
Med hjälp av sökfunktionen i dialogrutan Rensning av
postlåda kan du välja att söka efter objekt utifrån storlek
eller ålder.