Folkpartiets riksdagsledamot Karin Granbom har i dagarna lagt in en motion om att införa ett pantsystem på mobiltelefoner. Hur pantsystemet skulle gå till i praktiken kan hon ännu inte säga.

– Vi har inte gått in på detaljerna kring förslaget om pantsystemet för mobiltelefoner. Vi vill utreda hur ett eventuellt pantsystem skulle fungera, säger Karin Granbom.

Karin Granbom är mycket oroad över antalet mobiltelefoner som går direkt till soporna och menar att pant skulle få fler människor återlämna sin gamla mobiltelefon vid nyköp.

– Mobiltelefoner har allt mer blivit en förbrukningsvara. Det finns många metaller i dem som kan vara skadliga för miljön, och med ett pantsystem skulle det vara möjligt att återvinna många av dessa, säger Karin Granbom.

Motionen innefattar inte enbart återvinning av mobiltelefoner, utan även produkter som datorspel, sprayburkar och glödlampor.

– Idag finns redan ett retursystem för dryckesförpackningar i aluminium och plast som fungerar relativt väl. Målet är att utöka antalet produkter som ingår i ett pantsystem, säger Karin Granbom.

Det är ännu inte bestämt när riksdagen tar sitt beslut i frågan, men det kan dröja så länge som till sommaren 2008.

Läs mer
Alla artiklar om forskning och ny teknik – pcforalla.se/forskning
Alla artiklar om mobiltelefoni – pcforalla.se/mobiltelefoni