En enda avatar som kan vandra mellan världar. Det är framtidens melodi om IBM och Linden Labs samarbete visar sig bli fruktbart.
Second Life är bara en av flera digitala världar som vunnit popularitet. I dessa världar speglas varje användare av en virtuell figur, en så kallad avatar. Traditionellt sett begränsas dessa till den värld de verkar i, något som IBM och Linden Labs (företaget bakom Second Life) nu ämnar ändra på. Förhoppningen är att det ska göra virtuella världar öppna och än mer populära samt att man ska slippa registrera sig på nytt upprepade gånger.

I ett första led satsar man på att hitta en lösning för att fritt kunna växla världar. Därefter hoppas man kunna presentera en lösning för att skapa ett universellt, virtuellt alias.

Samarbetet presenterades nyligen på en konferens om virtuella världar i San Jose i Kalifornien. Årets konferens speglade tydligt det ökade intresset för fenomenet i och med sina över 30 representerade världar, vilket kan jämföras med fjolårets evenemang då motsvarande siffra enbart var 9 stycken, skriver BBC News.

Läs mer