Internetoperatörer världen över måste lansera en ny generations internetadresser då dagens beräknas ha tagit slut till år 2010.

Varje pryl som kopplas upp mot internet har en IP-adress. Problemet är att antalet IP-adresser inte är oändligt, vilket helt enkelt betyder att de förr eller senare kommer ta slut. Enligt BBC News kommer det att ta tre år.

Men det finns hopp. Ett nytt system som heter IPv6 är på gång och har väntat på att lanseras de senaste tio åren. Tekniken för standarden finns redan i de flesta prylarna, det enda som saknas är att internetleverantörerna ska börja använda det. Om det inte tas i bruk, kommer somliga inte att kunna koppla upp sig, varnar Vint Cerf som är ordförande för ICANN som övervakar internet och dess utveckling.

Dagens system, IPv4 möjliggör fyra miljarder adresser men eftersom antalet prylar som man ansluter till internet ökat explosionsartat och vida överstiger en per användare har dessa gått åt betydligt snabbare än man kunnat vänta sig.

Med IPv6 beräknas 340 triljoner triljoner triljoner (340 följt av 54 nollor) unika adresser, vilket då skulle kunna täcka behovet för flera decennier framöver. De två systemen är dock inte kompatibla vilket leder till ökade kostnader eftersom man under en period måste köra dem parallellt.