Datorspelsmissbruk tycks bli vanligare och nu rapporterar Hallandsposten att en 17-årig pojke kommer att tvångsomhändertas för sitt datorspelsberoende. Enligt sociala myndigheter är beroendet så kraftigt att det kan jämställas med missbruk. Pojkens anhöriga berättar att pojken sällan lämnar hemmet, inte sköter skolan, blir aggressiv och apatisk när han inte får tillgång till dator och har nästan ingen socialt umgänge.

– Han har isolerat sig från omvärlden och skaffat en icke acceptabel dygnsrytm, skriver länsrätten i beslutet om tvångsingripande.

Att unga omhändertas för datorspelsmissbruk är än så länge ovanligt i Sverige och har bara skett tre gånger tidigare. Anledningen är, enligt psykolog Owe Sandberg, att det ännu inte är helt kartlagt om datorspelsberoende kan klassas som ett missbruk utan är kanske snarare ett symtom på ett hälsoproblem.

– Men i vissa fall tar datorspelandet över tonåringarnas hela liv. De går inte till skolan, de vänder upp och ner på dygnet, äter knappt eller äter hela tiden och gör inga fysiska aktiviteter. Jag har träffat ungdomar som spelat bort sitt tonårsliv och när föräldrarna försökt ta datorn ifrån dem så har de gått bärsärkagång och slagit sönder hemmen, säger han.

– I dessa fall kan det naturligtvis vara fråga om ett missbruk, då det i princip handlar om en abstinens som liknar narkomanens när han inte får sitt knark, fortsätter Owe Sandberg.

Enligt domen är det främst spelen World of Warcraft och Counter-Strike som pojken ägnat sig åt de senaste åren, skriver Hallandsposten.

Läs mer