Tre svenska hubbar på fildelningsnätverket DC har hittills polisanmälts av IFPI och fler anmälningar är att vänta. Enligt IFPI har omfattande bevis samlats in mot såväl hubbarna och de som driver dem, som mot personer som delat filer genom hubbarna.

– Vi kommer under ett antal veckor framåt att fortlöpande göra nya polisanmälningar. Sedan får vi utvärdera och se om vi ska göra fler anmälningar, säger Magnus Mårtensson, jurist på IFPI.

Enligt Magnus Mårtensson är det glasklart att de som delar filer genom hubbar begår brott. Med med hubbarna i sig är det inte lika klart. Genom att nu anmäla hubbarna vill IFPI se om det även går att få personerna som driver dessa dömda.

– Det är genom hubbarna fildelningen sker och därför medverkar de till brott, säger Magnus Mårtensson.

Det är alltså personerna bakom hubbarna som just nu är det huvudsakliga målet för IFPI. Men bevis om personer som delar filer på hubbarna samlas också in.

– Vi väljer slumpmässigt ut ett antal personer som varit aktiva uppladdare på den aktuella hubben. Därefter samlar v i in bevis och inger en polisanmälan, det är sedan åklagaren som beslutar om åtal, säger Magnus Mårtensson.

Han vill inte berätta exakt hur bevisinsamlingen går till, men säger att det i stora drag handlar om att kunna styrka att filer verkligen blivit utdelade och nedladdade.

Hubben är den plats som knyter samman fildelare med varandra och gör så att det går att dela filer mellan sig med programmet DC. Sverige är ett av de länder i världen som har flest hubbar och en anledning till IFPI:s krafttag.

– Sverige är ett bra för den här typen av fildelning. Det finns moderna datorer och många med snabb uppkoppling, sägerMagnus Mårtensson.